Pabaltijo draudimo rinka: ekonominės situacijos įvertinimas ir perspektyvos

PABALTIJO DRAUDIMO RINKA: EKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS

 Skaityti PDF Pabaltijo draudimo rinka

 

Informacija:

Aleksandra Lezgovko, Eglė Kodytė

PABALTIJO DRAUDIMO RINKA: EKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 10-čiui paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2010 gegužės 5 d., medžiaga//Vilniaus kolegija, 2010. ISBN 978-609-436-001-5.

 

Anotacija

Išsivysčiusiose pasaulio valstybėse vis svarbesnės sparčiai plėtojamoje paslaugų srityje yra draudimo paslaugos. Kiekvienas žmogus tiek ūkinėje veikloje, tiek buityje nori būti saugus tai yra jis siekia apsaugoti save, savo šeimos narius, turtą bei verslą ir pan. Todėl pastaraisiais metais Baltijos šalyse, palyginti su kitomis paslaugomis, sparčiau plėtojamas draudimo paslaugų verslas, didėja jo vaidmuo socialiniame ir ekonominiame valstybės gyvenime.

Straipsnyje analizuotos Baltijos šalių draudimo rinkos. Įvertintas ir palygintas ES šalių ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) draudimo rinkų vystymasis, nustatomi draudimo rinkų struktūriniai pokyčiai, aiškinami gyvybės ir ne gyvybės draudimo rinkų kitimo veiksniai, išskirti Baltijos valstybių draudimo rinkų tarpusavio pranašumai ir trūkumai, numatytos tolimesnės raidos kryptis ir vystymosi perspektyvos.

Pagrindiniai žodžiai: draudimas, draudimo sistema, gyvybės ir ne gyvybės draudimas, draudimo rinka.

Anonsai
Nauja mokomoji priemonė
NAUJA!
ĮSIGYKITE!