Pasėlių draudimo sistemos tobulinimo kryptys

Gediminas Radzevičius

Šaltinis: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/10/87.pdf

Straipsnyje analizuojami valstybės paramos pasėlių draudimui mechanizmai bei jų tolesnio tobulinimo kryptys. Draudimas yra vienas iš instrumentų, kurio naudoji-mas neprieštarauja PPO reikalavimams ir yra vienas iš efektyviausių rizikos žemės ūkyje valdymo instrumentų, leidžiančių apsaugoti žemės ūkio produkcijos gamintojus nuo neigiamo gamtinių reiškinių ir rinkos svyravimo poveikių.
Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio gamintojų veiklos rezultatai ženkliai įtako-jami gamtos ir stichinių reiškinių, ypač svarbu sukurti stabiliai veikiančią, patikimą draudimo sistemą žemės ūkyje. Tai svarbus faktorius užtikrinant žemės ūkio produk-cijos gamintojams stabilius piniginius srautus, sukuriant prielaidas vykdyti prievoles tiekėjams, bankams, garantuojant stabilų ūkių vystymąsi. Draudimo rinka, ypač pasė-lių draudime dar tik formuojasi. Siekiant sukurti (pagerinti) draudiminę žemės ūkio produkcijos gamintojų apsaugą siūloma įdiegti žemės ūkio augalų daugelio rizikų draudimą. Šiame modelyje svarbus vaidmuo tenka valstybei, užtikrinant dalies drau-dimo įmokos subsidijavimą, o taip pat perimant dalį draudimo proceso organizavimo (draudimo paraiškų surinkimo informacinės sistemos sukūrimas, žalos vertintojų, at-rinktų iš žemdirbių tarpo, apmokymas, draudimo produktų viešinimas, meteorologinių stočių tinklo tankio užtikrinimas ir pan.) išlaidų.
Pasėlių daugelio rizikų draudimas, draudimo modelis.

Plačiau galima perskaityti čia: Pasėlių draudimo sistemos tobulinimo kryptys

Anonsai
Nauja mokomoji priemonė
NAUJA!
ĮSIGYKITE!
2010 10 29