Draudikų mokymai

Kas tai yra

 • “Draudikų akademija” – tai mokymo moduliai, skirti efektyviam Jūsų draudimo įmonės personalo žinių tobulinimui ir draudimo paslaugų pardavimo įgūdžių lavinimui.

 • Nuolatinis auditas personalo žinių ir įgūdžių rizikos valdymo ir draudimo srityje.

 • Konsultacijos, sudarant metinius mokymo planus bei biudžetus.

 • Konsultacijos, kaip efektyviai kelti darbuotojų kvalifikaciją rizikos valdymo ir draudimo bei paslaugų pardavimo srityje.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo kompetencijos ugdymo, individualių mokomųjų programų sudarymas.

 • Ataskaitų apie personalo pažangą sudarymas.

 • Visiškas mokymų administravimas.

 • Bendrovės darbuotojų konsultavimas el. paštu.

 • E-mokymai - testavimas.

Kaip atsirado poreikis

Atlikus tyrimą nustatyta: draudimo įmonės darbuotojų mokymo sritys, tikslai ir uždaviniai, bei jų kvalifikacijos spragos. Šių uždavinių nesprendė Lietuvoje nei mokymo centrai, nei institutai:

 • Mokymams skirto biudžeto formavimas.

 • Mokymams skirto biudžeto panaudojimas.

 • Mokymo planų sudarymas.

 • Darbuotojų individualių kompetencijų valdymas

Vertingumas ir naudingumas klientui

 • Resursai skiriami įgyti tik tiems įgūdžiams, kurie tikrai reikalingi bendrovei.

 • Efektyvus mokomojo biudžeto panaudojimas, tiksliai žinant kam ir kokios kompetencijos reikia.

 • Mokymai tampa viena iš darbuotojų motyvacinių priemonių. Darbuotojas, nepatekęs į mokymus, supranta, kad galbūt nėra pats geriausias...

 • Investicijų į personalo ugdymą ekonominis efektyvumas, lyginant su pavieniais mokymais.

 • Naujų darbuotojų žinių patikrinimas (testo/-ų pagalba). Prieš priimant į darbą leis išvengti neefektyvių investicijų ateityje.

 • Kuo aukštesnis darbuotojų žinių lygis rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse, tuo efektyvesnė ir stipresnė draudimo įmonės veikla. Tai didina investicijas į Jūsų įmonės personalo ataskaitą.

 • Mes priimame Jūsų mokymų administravimą – tai galimybė draudimo įmonės darbuotojams imtis kitų kritinių uždavinių, tokių kaip darbuotojų lojalumo sistemos, profesionalų paieška ir kt.

Patogumas klientui

 • Nuolatinis (pagal grafiką) draudimo įmonės darbuotojų žinių auditas rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo srityse.

 • Darbuotojų rizikos valdymo, draudimo bei paslaugų pardavimo įgūdžių pagal pareigybes matrica.

 • Mokymų planai bei lankstūs kursų lankymo grafikai pagal regionus.

 • Ataskaitos bendrovei darbuotojų mokymų lankomumo bei pažangos klausimais.

 • Individualūs mokymų planai kiekvienai darbuotojų/pareigybių grupei.

 • Specialiai "Draudikų akademijai“ administruoti Jums skiriamas VŠĮ "Draudimo ir rizikos valdymo instituto" darbuotojas.

 • Individualūs (pagal pareigybes ir regionus) atsiskaitymo grafikai (testų pagalba).

Specialūs paskaičiavimai: kiek kainuoja draudimo srities specialisto ir draudimo įmonės naujoko apmokymas, kiek kainuoja patyrusio darbuotojo perkvalifikavimas, papildomų žinių suteikimas tam tikros draudimo, ar kitų reikalingų sričių vadovui ir kt.