Vadybos mokymai

1. Mokymų tikslas

Rizikos valdymo instituto seminarai – tai mokymai, skirti efektyviam įvairių verslo sričių specialistų žinių tobulinimui ir paslaugų/ produktų pardavimo įgūdžių lavinimui.

Mokymų programos užtikrina efektyvų kvalifikuotų žinių įgijimą bei jų kryptingą pritaikymą kasdieninėje veikloje.

Mokymo programų tikslas yra padidinti įmonės darbuotojų veiklos efektyvumą. O šiam tikslui yra reikalingos tokios specifinės žinios, kaip rizikos valdymo, finansinių pagrindų išmanymas, gebėjimas pritraukti naujus klientus ir pasiūlyti kitą paslaugą/produktą, jau esamiems klientams ir kt.

Siekdami tikslo kelti darbuotojų kvalifikaciją, parengėme nuoseklaus mokymo programas, skirtas įvairios profesinės kvalifikacijos darbuotojams pagal šias pagrindines kryptis:

 • Įvairių vadovavimo įgūdžių ugdymas;

 • Profesinių kompetencijų stiprinimas;

 • Paslaugų/produktų pardavimų įgūdžių stiprinimas;

 • Darbo su klientais įgūdžių ugdymas ir klientų aptarnavimo gerinimas;

 • Bendravimo įgūdžių lavinimas

Neformalaus profesinio kvalifikacijos kėlimo programos turi sertifikavimo sistemą.

2. Nauda klientui

 • Resursai skiriami įgyti tik tiems įgūdžiams, kurie tikrai reikalingi darbuotojams.

 • Efektyvus mokomojo biudžeto panaudojimas, tiksliai žinant kam ir kokios kompetencijos reikia.

 • Mokymai tampa viena iš įmonės darbuotojų motyvacijos priemonių.

 • Investicijų į įmonės darbuotojų ugdymą ekonominis efektyvumas, lyginant su pavieniais mokymais.

 • Mes perimame Jūsų mokymų organizacinį administravimą – tai galimybė įmonės personalo skyriui imtis kitų svarbių uždavinių, tokių kaip darbuotojų lojalumo sistemos tobulinimas, darbuotojų paieška ir kt..

 • Individualus mokymų planai bei lankstūs kursų lankymo grafikai pagal regionus.

 • Ataskaitų apie lankomumą generavimas.

 • Specialiai mokymams administruoti Jums skiriamas VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo instituto“ darbuotojas.

3. Kokio rezultato gali tikėtis klientas  bendradarbiaujant su DRVI?

 • Įmonė visiškai kontroliuos ir efektyviai valdys mokymo biudžetus bei savo darbuotojų kompetencijų vystymąsi.

 • Įmonės profesionalumo įgūdžių ugdymo politika dar daugiau atitiks rinkos vystymosi tendencijas, t.y. darbuotojų kompetencija leis greičiau prisitaikyti ir reaguoti į bet kokius rinkos pokyčius nei kitiems rinkos žaidėjams.