Biblioteka

Development trends of general liability insurance in Lithuania

Daiva Jurevičienė, Mykolas Romeris University, Lithuania Ugnė Augustytė, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania Šaltinis: ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2011 Vol. 90(3) (136-150 psl.) Abstract The article deals with the situation of general liability insurance in Lithuania and its alteration, with an emphasis on the novelty of the topic. The essence of a particular insurance as well as the…
Read more

FINANCIAL STABILITY OF THE EU’s INSURANCE COMPANIES

Jana Ziemele, Lithuania JSC „WESS“, Latvia Irina Voronova, Riga Technical University, Latvia Šaltinis: ECONOMICS AND MANAGEMENT: 2013. 18 (3) ISSN 2029-9338 Abstract The purpose of this research is to evaluate the system “Solvency II” as a tool to achieve financial stability in the insurance industry. The analysis and synthesis of scientific literature, logical and comparative analysis as well as monitoring…
Read more

NEPRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ DARBO SPECIFIKA: ES PATIRTIS IR PROBLEMOS LIETUVOJE

Aleksandra Lezgovko, PhD - Professor of Banking and Investment Department, Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University, president of Insurance and risk management institute Karina Jastrebova, master of Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University Vertimas, originalą žr. čia: http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2015/imfi_en_2015_03_Lezgovko.pdf Įvadas Draudimo tarpininkavimas – veiklos rūšis, šiuo metu aptarnaujanti apie 80 proc.…
Read more

POPULATION AGEING AND THE TRAGEDY OF THE PENSION COMMONS

András Schlett, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary Šaltinis: ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2011 Vol. 90(3) Abstract The essay deals with sustainability issues of pension systems. Considering the functioning of the dividing–imposing systems, the definitive factors are the proportion and quality of active-age population and its willingness to pay pension contribution. It delineates the “prisoner’s dilemma” situation…
Read more

TECHNIQUE FOR ASSESSING RELIABILITY OF INSURANCE COMPANIES

Irina Voronova, Rigas Technical University Šaltinis: BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION ISSN 2029-7491 print / ISSN 2029-6169 (online) 2011, 9(2): 295–309 Abstract The purpose of this study is to improve the research technique for assessing the reliability of non-life insurance companies’ position. In this study, the author considers problems of assessment of reliability of insurance companies’ position. The author…
Read more

The improvement of hazardous goods transportation technology

ijolė Batarlienė, Dept of Transport Management, Vilnius Gediminas Technical  University, Lithuania Šaltinis: TRANSPORT - 2004, Vol. XIX, No 2, 56-62 Abstract This article analyses the conception of the improvement of hazardous goods transportation technology as well as its theoretical principles. Basic organizational aspects of hazardous goods safe transportation are also represented. Effective and safe hazardous goods transportation…
Read more

On future pensions from the second pillar pension funds

Algirdas Bartkus, Vilnius University, Lithuania Šaltinis: Organizations and markets in emerging economies. 2013, Vol. 4, no. 1(7). p. 121-140. ISSN 2029-458 Abstract he main focus of this paper lies in the possibility for particular second pillar pension funds participants to get a higher pension, compared with non-participants. These particular participants are the employees with average wages and…
Read more

Valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) išmokų reglamentavimas: pašalpų gavėjų struktūra ir pasirinkimai

Tadas Šarlauskas, Audronė Telešienė Kauno technologijos universitetas Šaltinis: VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS ISSN 1648–2603 (print) / ISSN 2029-2872 (online) Santrauka Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas yra viena svarbiausių šeimos politikos sričių. 2011 m. Lietuvoje įgyvendinti šios politikos srities priemonių pakeitimai. Nuo 2011 m. liepos reglamentuojant motinystės (tėvystės) išmokas sumažintos šios rūšies išmokos ir įtvirtinta tėvų teisė pasirinkti iš dviejų galimų išmokų…
Read more

Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje

Jurgita Raudeliūnienė, Irena Račinskaja Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šaltinis: Verslas: Teorija ir praktika ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202 Santrauka Besiplėtojančios globalizacijos sąlygomis ypač sparčiai auga žinių poreikis ir svarba draudimo sektoriuje, pasižyminčiame net tik draudimo paslaugų ir produktų įvairove, bet ir nuolatine jų kaita stengiantis kuo efektyviau patenkinti visuomenės poreikius. Todėl žinios tampa unikalumo veiksniu, lemiančiu…
Read more

Statinio projektuotojų ir rangovų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo aspektai 

Violeta  Keršulienė  Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šaltinis: Ūkio Technologinis ir Ekonominis Vystymas ISSN 1392-8619 Ūkio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 2005, Vol XI, No 3, 190-196 Santrauka Civilinės atsakomybės draudimas priskiriamas prie rizikingiausių draudimo rūšių. Lietuvoje įvedus privalomąjį statinio projektuotojų ir rangovų civilinės atsakomybės draudimą, buvo pasinaudota užsienio šalių patirtimi nustatant draudimo objektą, draudiminio įvykio kriterijus, trečiųjų…
Read more