Svetainės straipsniai

NEPRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ DARBO SPECIFIKA: ES PATIRTIS IR PROBLEMOS LIETUVOJE

Aleksandra Lezgovko, PhD - Professor of Banking and Investment Department, Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University, president of Insurance and risk management institute Karina Jastrebova, master of Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University Vertimas, originalą žr. čia: http://businessperspectives.org/journals_free/imfi/2015/imfi_en_2015_03_Lezgovko.pdf Įvadas Draudimo tarpininkavimas – veiklos rūšis, šiuo metu aptarnaujanti apie 80 proc.…
Read more

Perdraudimo plėtros besivystančios ekonomikos šalyse metodologija

Dr. Aleksandra Lezgovko, Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas magistrantas Michail Lezgovko, Kopenhagos verslo mokykla Šaltinis: Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. I tomas. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015 m. ISBN 978-609-436-033-6, P. 395-418. Anotacija Perdraudimo plėtra aktuali visoms pasaulio šalims. Ji gali veiksmingai apsaugoti visuomenę, atskirus žmones ir ekonomiką apskritai. Kartu…
Read more

DEVELOPMENT OF REINSURANCE IN A GLOBALIZING WORLD ECONOMY

 Aleksandra Lezgovko Šaltinis: Financial space, The International Scientific and Practical Journal, No. 2, (14) 2014, p. 45-50 Summary In the context of this article the nature and significance of reinsurance are examined in today’s globalized world economy; moreover, the development of the global insurance market is analyzed and main peculiarities of development and regulation of the reinsurance market in developed countries are…
Read more

Perdraudimo vystymo būtinybės pagrįstumas pasaulinės finansų krizės sąlygomis

Aleksandra Lezgovko Šaltinis: Лезговко А.М. Обоснование необходимости развития перестрахования в условиях мирового финансового кризиса)// Актуальные проблемы современной науки, № 3 (47), 2009, Москва Autoriaus vertimas iš rusų kalbos Ekspertai, analizuojantys draudimo rinką, ją skirsto į tiesioginio draudimo bei perdraudimo rinkas. Tiesioginio draudimo rinka - tai draudimo sutarčių tarp draudikų ir jų klientų (draudėjų) sudarymas. Tačiau…
Read more

OPTIMIZATION OF REINSURANCE DEFENSE PARAMETERS AS A COMPROMISE FOR PROFITABILITY AND SUSTAINABILITY OF THE INSURANCE SYSTEM

Aleksandra Lezgovko Šaltinis: Financial space, The International Scientific and Practical Journal, No. 1, (13) 2014, p.95-100. In the context of the existing problems of reinsurance market development in the developing countries this paper offers recommendations for development in underwriting and presents the model for optimization of reinsurance defense parameters as a compromise for profitability and…
Read more

Lietuvos gyvybės draudimo sektoriaus plėtros perspektyvos

Aleksandra Lezgovko, Danguolė Jablonskienė Šaltinis: International Scientific Conference Practice and Research in Private and Public Sector – 2012. April 26 – 27, 2012. Lietuvoje, kaip ir bet kurioje besivystančios ekonomikos valstybėje, finansinės paslaugos įgauna vis svarbesnę reikšmę. Susidarius sudėtingai SoDros (socialinio aprūpinimo sistemos) padėčiai, žmonės vis labiau supranta, kad savo ateitimi reikia rūpintis patiems. Gyvybės…
Read more

Pabaltijo draudimo rinka: ekonominės situacijos įvertinimas ir perspektyvos

Aleksandra Lezgovko, Eglė Kodytė Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  Šaltinis: PABALTIJO DRAUDIMO RINKA: EKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 10-čiui paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2010 gegužės 5 d., medžiaga//Vilniaus kolegija, 2010. ISBN 978-609-436-001-5. Anotacija Išsivysčiusiose pasaulio valstybėse vis svarbesnės sparčiai plėtojamoje paslaugų srityje yra draudimo…
Read more

Šiuolaikinė draudimo rinka ES šalyse ir Lietuvoje: analizė ir perspektyvos

Aleksandra Lezgovko Asistentė vadybos mokslo magistrė Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra Minijos g. 153, LT-93185 Klaipėda Tel. (370 699) 2 61 66 El. paštas: aleksandra@draudimas.com Povilas Lastauskas Ekonominės analizės IV kurso studentas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra Saulėtekio al. 9, LT-01513 Vilnius Tel. (370 672) 2 27 51 El. paštas:…
Read more

Draudimo verslo plėtra: teoriniai aspektai ir rinkos plėtros prielaidos

Aleksandra Lezgovko Klaipėdos universitetas, Minijos g. 153, LT-93185 Klaipėda, Lietuva El. paštas aleksandra@draudimas.com Povilas Lastauskas Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 9, LT-01513 Vilnius, Lietuva El. paštas Povilas.Lastauskas@ef.vu.lt Šaltinis: DRAUDIMO VERSLO PLĖTRA: TEORINIAI ASPEKTAI IR RINKOS PLĖTROS PRIELAIDOS // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, t. 9, Nr. 2 , p. 125-136. Povilas Lastauskas dėkoja Lietuvos…
Read more