Ekonomikos mokslo daktaras, nuo 2005 m. iki dabar – Mykolo Romerio universiteto docentas. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos direktorius.