info(eta)draudimas.com
Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtrą skatinantys veiksniai integracijos kontekste
2018.08.18

Irena Račinskaja, Jurgita Raudeliūnienė

Šaltinis: Verslas XXI amžiuje/Business in XXI Century, 2014 6(1): 111–119

Santrauka. Plėtojantis globalizacijai, vyksta aktyvi žinių, inovacijų ir technologijų integracija, informacinės technologijos sparčiai taikomos atliekant tradicinius gyvybės draudimo verslo procesus. Tradicinio verslo veiklos principai jau pasenę, būtini nauji efektyvesni darbo metodai. Juos taikant, tradicinis verslas transformuojasi į elektroninį. Deja, atsiranda tokių problemų kaip draudimo sektoriui netinkamų elektroninio (toliau – e., red.) verslo principų taikymas, stabdantis draudimo įmonių veiklą. Vykstant intensyviai tradicinio gyvybės draudimo verslo transformacijai į elektroninį, būtina parengti atitinkamą e. verslo plėtros modelį. Šio straipsnio tikslas – suformuoti e. gyvybės draudimo transformacijos modelį. Sprendžiami su tuo susiję uždaviniai: nagrinėjami e. verslo teoriniai aspektai, identifikuojami e. verslą formuojantys elementai, jų ryšys ir priklausomybė, analizuojami pagrindiniai e. verslo modeliai; aptariamos e. verslo tendencijos Lietuvoje (ir Europos Sąjungoje), atliktas Lietuvos gyvybės draudimo e. verslo vidinės aplinkos situacijos tyrimas. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, PEST analizė, apklausos metodas, ekspertinis vertinimas.

Reikšminiai žodžiai: elektroninis verslas, gyvybės draudimas, žinios, inovacijos ir technologijos.

Plačiau galima perskaityti čia: Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtrą skatinantys veiksniai integracijos kontekste

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

Priežastinio ryšio turto draudimo teisiniuose santykiuose taikymo teismų praktikoje aspektai

2018.08.18
Skaityti daugiau

Lietuvos komercinių bankų klientų elgsenos ypatumai renkantis ir naudojant elektroninės bankininkystės paslaugas

2018.08.18
Skaityti daugiau

Nephila maculata

2018.08.18
Skaityti daugiau