info(eta)draudimas.com
Draudimo verslo plėtra: teoriniai aspektai ir rinkos plėtros prielaidos
2018.08.18

Aleksandra Lezgovko
Klaipėdos universitetas, Minijos g. 153, LT-93185 Klaipėda, Lietuva
El. paštas aleksandra@draudimas.com

Povilas Lastauskas
Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 9, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas Povilas.Lastauskas@ef.vu.lt

Šaltinis: DRAUDIMO VERSLO PLĖTRA: TEORINIAI ASPEKTAI IR RINKOS PLĖTROS PRIELAIDOS // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, t. 9, Nr. 2 , p. 125-136.

Povilas Lastauskas dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už Studentų mokslinės praktikos stipendiją.


Santrauka

Šiandienis draudimas, nors ir išlaikęs savo esminę paskirtį, turi nemažai skirtumų, palyginti su pirmtaku, kuriuos daugiausia lėmė technologijų kaita, draudėjų poreikiai ir draudikų galimybės. Šio straipsnio tikslai – apžvelgti ir išryškinti tokios draudimo rinkai būdingos problemos, kaip asimetrinė informacija1, nepalanki atranka2, sąlyginiai komisiniai, draudimo rinkos išsivystymo lygis, tendencijos, pagrindiniai matai, nusakantys draudimo padėtį, tarpininkų reikšmė pardavimo procese. Vienas iš problemų sprendimo būdų – draudimo produktų variantai, kai gali būti pasiektas bent dalinis rizikos skaidymas, pasiūlant mažesnes kompensacijas arba nepilnus padengimus. Sąlyginiai komisiniai nepriklausomiems tarpininkams gali palengvinti naujų draudikų įėjimą į rinką, nes sukuria palankius paskatos poveikius, padedančius įveikti nenorą bendradarbiauti su nauju rinkos dalyviu dėl nesančių darbinių ryšių. Be to, kompensavimo sistema, pagrįsta ir premija, ir pelningumu remtais komisiniais, skatina perduoti patikimą informaciją draudikui apie klientus, antraip neigiamai paveiktų sąlyginius komisinius. Mokumas II turės poveikį ne tik draudikams, bet per juos ir visam šalies ūkiui. Vienas iš lauktinų rezultatų yra draudėjų apsaugos padidėjimas ir draudimo paslaugų suvokimo pagerėjimas. Tai mažintų asimetrinės informacijos problemas, nes draudėjas, geriau suvokęs draudimo specifiką, ne tik disponuotų didesniu informacijos kiekiu, bet turėtų daugiau paskatų atskleisti informaciją draudikams, kuri būtina tinkamam draudimo polisui pasiūlyti. Tyrimo uždaviniai – nustatyti dabartinio laikotarpio draudimo rinkos bruožus; pateikti jos raidos prognozę; numatyti teorinio tyrimo modelio taikymo galimybes. Taip pat bus stengtasi aptarti ne tik specifinius, bet ir kitoms rinkos būdingus reiškinius – konkurenciją ar koncentraciją. Tyrimo metodai: išanalizavus mokslinę užsienio literatūrą, pateikiami teoriniai draudimo rinkos vystymosi aspektai ir atstovaujamojo-atstovo teorijos draudime modelis, kuriuo remiantis ir buvo atliktas tyrimas bei įvertinta esama draudimo rinkos situacija.

Plačiau galima perskaityti čia Draudimo verslo plėtra: teoriniai aspektai ir rinkos plėtros prielaidos

Informacija:

Aleksandra Lezgovko, Povilas Lastauskas
DRAUDIMO VERSLO PLĖTRA: TEORINIAI ASPEKTAI IR RINKOS PLĖTROS PRIELAIDOS // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, t. 9, Nr. 2 , p. 125-136.

Povilas Lastauskas dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už Studentų mokslinės praktikos stipendiją.

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

DEVELOPMENT OF REINSURANCE IN A GLOBALIZING WORLD ECONOMY

2018.08.18
Skaityti daugiau

Ekonominiai ir socialiniai gyvybės draudimo aspektai

2018.08.18
Skaityti daugiau

Draudimas islame (draudimo veiklos ypatumai musulmonų pasaulyje)

2018.08.18
Skaityti daugiau