info(eta)draudimas.com
Perdraudimo plėtros besivystančios ekonomikos šalyse metodologija
2018.08.18

Dr. Aleksandra Lezgovko, Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

magistrantas Michail Lezgovko, Kopenhagos verslo mokykla

Šaltinis: Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. I tomas. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015 m. ISBN 978-609-436-033-6, P. 395-418.

Anotacija
Perdraudimo plėtra aktuali visoms pasaulio šalims. Ji gali veiksmingai apsaugoti visuomenę, atskirus žmones ir ekonomiką apskritai. Kartu perdraudimas – tai labai sudėtingas ir nepaprastai reikalingas verslas draudimo rinkos globalizacijos sąlygomis. Gamybinės ir negamybinės (paslaugų) srities stambių objektų veikla objektyviai susijusi su didelės vertės rizikomis. Pastaruoju metu pasaulyje, deja, padažnėjo žemės drebėjimai, gamybiniai ir buitiniai gaisrai, avarijos naftotiekiuose ir kiti įvykiai, darantys valstybės, atskirų juridinių asmenų arba piliečių turtiniams interesams katastrofišką žalą. Visa tai kelia didesnius reikalavimus perdraudimo verslui visame pasaulyje ir poreikį sukurti jo plėtros kryptis.

Šiame straipsnyje pasiūlyta metodologija, pagrįsta perdraudimo rinkos plėtros mechanizmais besivystančios ekonomikos šalyse. Šioje metodologijoje numatytos tokios svarbios kryptys kaip: valstybės parama draudimo ir perdraudimo rinkos plėtrai, padalinių, aptarnaujančių globalų perdraudimą, steigimas,  sukūrimas mechanizmo, skirto valdyti perdraudimo kompanijų plėtrą rinkoje, korporacinės socialinės atsakomybės ir skaidrumo principų įdiegimas į perdraudimo kompanijų veiklą, tarptautinių organizacijų ir draudimo tarpininkų plėtra; pateikta unikali draudimo tarpininkų, tarp jų draudimo brokerių, kaip globalų perdraudimą aptarnaujančių padalinių, klasifikacija.

Plačiau galima perskaityti čia: Perdraudimo metodologija

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

Perdraudimo vystymo būtinybės pagrįstumas pasaulinės finansų krizės sąlygomis

2018.08.18
Skaityti daugiau

Lietuvos draudimo rinka ir globalizacijos sąlygos

2018.08.18
Skaityti daugiau

Pabaltijo draudimo rinka: ekonominės situacijos įvertinimas ir perspektyvos

2018.08.18
Skaityti daugiau